โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 13 – 21 ธันวาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี 3
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • การรับสมัคร
 • ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต www.playingcard.or.th
 • สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการที่ส่วนทรัพยากรบุคคล ณ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 • ตั้งแต่ วันที่ 13 – 21 ธันวาคม 2564

 

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!