fbpx

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เพศ ชาย / หญิง เงินสูงสุด 17,550 บาท วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เพศ ชาย / หญิง เงินสูงสุด 17,550 บาท วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563

 

 • ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร 
 • ตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1)
 • กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • ทำหน้าที่อาจารย์วิชามวย จำนวน 1 อัตรา

 • ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 1)
 • กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียน นายร้อยตำรวจ
 • ทำหน้าที่อาจารย์วิชายูโด จำนวน 3 อัตรา

 • ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพละศึกษา
 • ผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพละศึกษา

 • วิธีการสมัครสอบ
 • ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง  30 ตุลาคม 2563
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์  http://www.admission-pe.rpca.ac.th/
 • ยกเว้นวันสุดท้ายที่รับสมัครวันที่ 30 ตุลาคม 2563 จะรับสมัคร ถึงเวลา 16.00 น. (รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตช่องทางเดียวเท่านั้น)
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ จังหวัดและเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
ที่มา https://www.facebook.com/AdmissionDivision/posts/1276027176074011

 • วิธีการสมัครสอบ
 • ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง  30 ตุลาคม 2563
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์  http://www.admission-pe.rpca.ac.th/
 • ยกเว้นวันสุดท้ายที่รับสมัครวันที่ 30 ตุลาคม 2563 จะรับสมัคร ถึงเวลา 16.00 น. (รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตช่องทางเดียวเท่านั้น)

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!