การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 130 อัตรา ปวส. / ป.ตรี / ป.โท หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 16 – 27 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 130 อัตรา ป.ตรี / ป.โท หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 16 – 27 กันยายน 2563

  • รายละเอียดการรับสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


  • การรับสมัคร สามารถสมัครสอบได้ทางออนไลน์ http://job.dnp.go.th/
  • ตั้งแต่ วันที่ 16 – 27 กันยายน 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!