กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 49 อัตรา / ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 – 24 กุมภาพันธ์ 2565

 • ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ

 • ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก
 • นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  15 อัตรา
 • วิศวกรไฟฟูาปฏิบัติการ  6 อัตรา
 • นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ  1 อัตรา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  3 อัตรา
 • นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  2 อัตรา
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  2 อัตรา

 • เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 • นายช่างไฟฟูาปฏิบัติงาน  8 อัตรา
 • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน  8 อัตรา
 • นายช่างอากาศยานปฏิบัติงาน  4 อัตรา

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

 • เงินเดือนที่จะได้รับ
 • ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เลือกหัวข้อสมัครสอบราชการ หรือ http://royalrain.thaijobjob.com
กดเพื่อดูรายละเอียด  ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้” less=”ปิด”]

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เลือกหัวข้อสมัครสอบราชการ หรือ http://royalrain.thaijobjob.com

 

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!