Latest:
งานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 17 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขาวิชา และอื่นๆ ตั้งแต่ วันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 17 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขาวิชา และอื่นๆ ตั้งแต่ วันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

 • นิติกร
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาการบัญชีและการเงิน

 • พนักงานขับรถยนต์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 12,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  •  อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ จบการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคบังคับ ระดับประถมศึกษา (ป.6)

 • นิติกร
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 12,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • การรับสมัคร
 • ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) ได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพ ชั้น 6 อาคารกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 404 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!