fbpx

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส. / ป.ตรี หลายสาขาวิชา หลายจังหวัดทั่วประเทศ สมัครวันที่ 10 – 16 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส. / ป.ตรี หลายสาขาวิชา หลายจังหวัดทั่วประเทศ สมัครวันที่ 10 – 16 มิถุนายน 2564

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและจังหวัดที่เปิดรับสมัคร


 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 10   มิถุนายน  2564 ถึงวันที่ 16  มิถุนายน 2564 ตลอด 24   ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 • ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เข้าไปที่เว็บไซต์กรมชลประทาน http://hr.rid.go.th
 • รับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป > พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี 2564 > หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
 • หรือ https://rid.thaijobjob.com > พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี 2564 >หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง จังหวัดที่เปิดรับ กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 10   มิถุนายน  2564 ถึงวันที่ 16  มิถุนายน 2564 ตลอด 24   ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 • https://rid.thaijobjob.com > พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี 2564 >หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!