สำนักงาน กปร. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี และอื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่ทาง email 25 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง  พนักงานประจำสำนักงาน
 • เงินเดือน 11,280/13,010/13,800 บาท
 • จำนวน  2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา 
 • – ปวช.
 • – ปวท.
 • – ปวส.
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • 1) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  2) มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น Microsoft Office และมีความสามารถในการพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี
  3) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพ เรียบร้อย
  4) เป็นผู้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  5) ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
 • เงินเดือน  18,000 บาท
 • จำนวน  1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่


 • การรับสมัครสอบ และเงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ มีสิทธิสมัครได้หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น
 • ขอให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน เอกสาร ส่งมาทาง  ส่งมาทางเมล์ Email : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2566

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

Back To Top
error: Content is protected !!