สำนักงานจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ  ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18000 บาท หลายจังหวัด หลายอัตรา

 • รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • จังหวัดขอนแก่น
 • ตำแหน่ง : พนักงานวิชาการพัสดุ
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565

 • จังหวัดบุรีรัมย์
 • พนักงานวิชาการพัสดุ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา
 • ตั้งแต่ วันที่ 4 – 10 มกราคม พ.ศ. 2565

 • จังหวัดสมุทรสาคร
 • พนักงานวิชาการพัสดุ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา
 • ตั้งแต่ วันที่ 4 – 10 มกราคม พ.ศ. 2565

 • จังหวัดนครสวรรค์
 • พนักงานวิชาการพัสดุ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา
 • ตั้งแต่ วันที่ 4 – 10 มกราคม พ.ศ. 2565

 • จังหวัดอุตรดิตถ์
 • พนักงานวิชาการพัสดุ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา
 • ตั้งแต่ วันที่ 29 ธันวาคม – 7 มกราคม พ.ศ. 2565

 • จังหวัดเพชรบุรี
 • พนักงานวิชาการพัสดุ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา
 • ตั้งแต่ วันที่ 29 ธันวาคม – 6 มกราคม พ.ศ. 2565

 • จังหวัดเพชรบูรณ์
 • พนักงานวิชาการพัสดุ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา
 • ตั้งแต่ วันที่ 14 – 30 ธันวาคม 2564

 • จังหวัดปทุมธานี
 • พนักงานวิชาการพัสดุ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา
 • ตั้งแต่ วันที่ 23 – 29 ธันวาคม 2564

 • จังหวัดตาก
 • พนักงานวิชาการพัสดุ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 29 ธันวาคม 2564

 • จังหวัดสมุทรปราการ
 • พนักงานวิชาการพัสดุ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา
 • ตั้งแต่ วันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2564

 

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!