สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์และวางแผน ส่วนยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล ฝ่ายพัฒนาองค์กร
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • พนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์
  • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา และได้รับเงินเดือน ไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของนักวิเคราะห์และวางแผน (15,000 บาท) หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด
  • บุคคลภายนอก
  • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา หรือตามที่ คณะกรรมการกำหนด

 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.pawn.co.th
  • สมัครสอบคัดเลือกขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วน บริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาองค์กร ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
  • สมัครผ่านที่ www.pawn.co.th/ติดต่อเรา/รับสมัครงาน ประกาศผล ตามกำหนดเวลารับสมัครฯ ที่สำนักงานธนานุเคราะห์กำหนด
  • จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านทางไปรษณีย์ให้จัดส่งมาที่ อาคาร 4 สำนักงานธนานุเคราะห์ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 ภายในวันช่วงวันรับสมัคร (นับวันที่ลงตราประทับในการจัดส่ง) สำหรับผู้ที่จัดส่งทางไปรษณีย์ให้แจ้ง หลักฐานการชำระเงิน ก่อนเวลา 15.30 ของวันสุดท้ายการรับสมัคร
 • ตั้งแต่ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!