fbpx

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 21 – 28 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 21 – 28 ตุลาคม 2563

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาทางด้านการเกษตร
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมหม่อนไหมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • ถ้ามีความรู้ความสามารถด้านหม่อนไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านหม่อนไหมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี เลขที่ 91 หมู่ 7 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

 • การรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี เลขที่ 91 หมู่ 7 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 • ที่มา : https://qsds.go.th/

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!