fbpx

การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 21,250 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 – 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 21,250 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 – 30 ตุลาคม 2563

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการพัฒนาสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีทั้งองค์กร
 • จำนวน 3 อัตรา
  • วุฒิปริญญาตรี 2 อัตรา
  • วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
 • เงินเดือน 
  • วุฒิปริญญาตรี 17,830 บาท
  • วุฒิปริญญาโท 21,250 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินและการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสนประสานศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา บริหารธุรกิจ โดยมีคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป ซึ่งสําเร็จการศึกษาของรัฐบาล หรือ มีเกรดเฉลี่ย สะสม 2.75 ขึ้นไปสําหรับสถานศึกษาเอกชน
  • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสนประสานศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา

 • การรับสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่งานตรวจสอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • ตั้งแต่ วันที่ 8 ถึง 30 ตุลาคม 2563 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

 • การรับสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่งานตรวจสอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • ตั้งแต่ วันที่ 8 ถึง 30 ตุลาคม 2563 
 • ที่มา : https://www.sat.or.th

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!