Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ส่วนกลาง) ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / หลายอัตรา หลายตำแหน่ง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่ 13 – 20 มีนาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ส่วนกลาง) ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / หลายอัตรา หลายตำแหน่ง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่ 13 – 20 มีนาคม 2566


รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เดือนละ  18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจและสาขาเศรษฐศาสตร์

 

 • ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เดือนละ  18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น

 

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 • จำนวน  1 อัตรา
 • เดือนละ 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการ จัดการสํานักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 • การรับสมัคร
 • ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ตั้งแต่ 13 – 20 มีนาคม 2566
 • เว็บไซต์ https://qsds.thaijobjob.com

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!