กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครงาน / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ บัดนี้ – 12 มกราคม 2567


 • ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ สำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม 3 ตำแหน่ง

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • จ้างเหมาบริการทำงานวิเคราะห์ข้อมูล 1 ตำแหน่ง
 • จ้างเหมาบริการทำงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 ตำแหน่ง
 • จ้างเหมาบริการทำงานอนุรักษ์ภูมิปัญญาหม่อนไหม 1 ตำแหน่ง

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้
 • ทางเว็บไชต์สำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม  https://qsds.go.th/newocss/
 • หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ” ตั้งแต่วันที่ วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2567
 • ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ส่งใบสมัครพร้อมแนบไฟล์เอกสาร
 • ให้จัดทำรูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล PDF ขนาดกระดาษ A4 มาทาง E-mail : [email protected] หรือส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯกดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้


ติดตามทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!