กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาโท / เงินเดือนสูงสุด 25000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 – 15 สิงหาคม2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาโท / เงินเดือนสูงสุด 25000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 – 15 สิงหาคม2565

รายละเอียดการรับสมัคร

  • ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
  • เงินเดือน  21,000 – 25,000 บาท
  • จำนวน 1 ตำแหน่ง
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และมีประสบการณ์ในการทำงานตามตำแหน่งที่ประกาศ ไม่น้อยกว่า 15 ปี

  • การรับสมัคร
  • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมไหมแพรวา อาคาร 5 ชั้นกรมหม่อนไหม เลขที่ 2175 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทฯ 10900 
  • ตั้งแต่ วันที่ 8 – 15 สิงหาคม2565

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!