การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน สมัคร 8 – 20 มิถุนายน 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน สมัคร 8 – 20 มิถุนายน 2565

  • ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
  • ด้วย การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่ง

  • อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 16830 บาท และมีเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาเดือนละ 500 บาท
  • เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8  – 20  มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง   ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • วิธีการสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
  • พิมพ์ใบสมัครท้ายประกาศรับสมัครฯ หรือดาวน์โหลดจาก QR Code
  • กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน และสแกนใบสมัครพร้อมเอกสารที่กำหนด
  • ส่งมาที่อีเมล [email protected] โดยระบุชื่อเรื่อง “สมัครงานตำแหน่ง พยาบาล 4 (ชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัคร)
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!