โรงพยาบาลตำรวจ ขอเชิญชวนประชาชน วัคซีน Pfizer เข็ม 2 สำหรับ กลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม ตั้งเเต่วันที่ 10-30 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลตำรวจ ขอเชิญชวนประชาชน วัคซีน Pfizer เข็ม 2 สำหรับ กลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม ตั้งเเต่วันที่ 10-30 กันยายน 2564

  • โรงพยาบาลตำรวจขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง
  • เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มสอง
  • ตั้งเเต่วันที่ 10-30 กันยายน พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจะหมด เวลา 12.00-15.00 น. เป็นต้นไป
  • โดยสามารถเข้าร่วมแบบ Walk in ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 The Event Space ชั้น 3 ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร


ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!