• ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ 2
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

 • ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนพื้นที่การศึกษา
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน  18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิซาใดสาขาวิชาหนึ่งทางด้านจิตวิทยาคสินิกจิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว หรือจิตวิทยาอื่น ๆ

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และ ใบสมัครด้วยตนเองไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 • ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเเพร่ เขต 2
 • ระหว่างวันที่ 20-26 ก.ย. 2566
 • ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.

 
 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!