พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน รับสมัครงาน / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ขออง กพ. / สมัคร 22  – 28 กันยายน 2566


  • ประกาศ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
  • เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี)
  • ตำแหน่ง พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ จำนวน 2 อัตรา
  • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22  – 28 กันยายน 2566
  • ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30  น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมานี้
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๕๔ ๗๗๒ ๗๗๗ ในวันและเวลาราชการ


  • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇

 


  • ที่มา


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!