สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 11 – 18 สิงหาคม 2566


  • ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่
  • เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี
  • ครั้งที่ 1 / 2566
  • ด้วยกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบ
  • คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี
  • เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!