สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ รับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 2 – 6 ตุลาคม 2566


 • สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ รับสมัครและคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ

 • เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอวังชิ้น 
 • จำนวน 1 อัตรา
 • และเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • รับสมัคร 2 – 6 ต.ค. 66


 • วัน เวลา สถาน รับสมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ขอรับใบสมัครและสมัคร
 • ได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่
 • 124 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ไม่เว้นวันหยุดราชการ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2566
 • ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ ทางเว็บไซต์ https://phrae.mots.go.th และโทรศัพท์/โทรสาร 054 646 205
 • การขอรับใบสมัครและยื่นสมัครเพื่อ คัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!