fbpx

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก จำนวน 34 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก จำนวน 34 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2564

  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (PEA) มีความประสงค์จะรับ สมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี
  • และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงาน ด้านระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • จํานวน 34 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!