fbpx

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครลูกจ้างรายวัน เพื่อปฎิบัติงานตามพื้นที่ของธนาคารกรุงไทย 476 อัตรา ปวส. ขึ้นไป (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครลูกจ้างรายวัน เพื่อปฎิบัติงานตามพื้นที่ของธนาคารกรุงไทย 476 อัตรา ปวส. ขึ้นไป

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครลูกจ้างรายวัน เพื่อปฎิบัติงานตามพื้นที่ของธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564 (ระยะเวลา 3 เดือน)
 • คุณสมบัติ
  • เป็นบุคคลสัญชาติไทย เพศ ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี
  • ระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
  • ระยะเวลาปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ (Microsoft Office)
  •  มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
  •  มีทักษะในการสื่อสารและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • มีทัศนคติดี และมีใจรักการบริการ (Service Mind) และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • มีความสามารถในการใช้มือถือระบบ Android และ iOS

ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงกับสำนักงานเขตแต่ละพื้นที่ของธนาคารกรุงไทย ในวันและเวลาทำการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงกับสำนักงานเขตแต่ละพื้นที่ของธนาคารกรุงไทย ในวันและเวลาทำการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!