สถานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปวช.ขึ้นไป  เงินเดือน 10,150 บาท ตั้งแต่ 2 – 15 กันยายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

  • ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
  • เงินเดือน 10,150 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    มีวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยการ การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

  • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปรามศตรูพ้าย กรุงเทพมหานคร
  • ตั้งแต่ 2 – 15  กันยายน 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!