Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564

  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


  • การรับสมัคร
  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2564
  • เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  • หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทาง www.partiament.go.th/ หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงานโดยสามารถ Download ใบสมัครเพื่อกรอก และยื่นใบสมัคร ตามสถานที่รับสมัครข้างต้น
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!