Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 28,500 บาท  ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 28,500 บาท  ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร


 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลงทุน/เจ้าหน้าที่ลงทุนอาวุโส
 • ฝ่ายบริหารเงินสำรอง
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน วิศวกรรมทางการเงิน วิทยาการข้อมูล คณิตศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญา หรือ
  • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ รัฐศาสตร์ ปรัชญา วิทยาการข้อมูล โดยมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศระดับสูงมาก หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารกองทุน 1-2 ปี จึงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ระดับปริญญาโท มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 850 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 7.5/TOEFL 614 (Paper-based), 258 (CBT), 104 (IBT)
  • ระดับปริญญาตรี มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 900 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 7.5 /TOEFL 630 (Paper based), 267 (CBT),109 (IBT)
  • หากมีประสบการณ์ด้านการลงทุนจากสถาบันการเงิน หรือประสบการณ์การทำงานที่มีประโยชน์ต่อการบริหารกองทุน หรือมี CFA (Chartered Financial Analyst) หรือ FRM (Financial Risk Manager) รวมทั้งมีพื้นฐานด้านแบบจำลองทางเศรษฐมิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ หรือการบริหารความเสี่ยง จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาตรี 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม (สูงสุดไม่เกิน 20%)
 • (ปิดรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)

 • ตำแหน่ง นักบัญชี ทีมบัญชีบริหาร
 • ฝ่ายการเงินและการบัญชี
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบัญชี, การเงิน, การธนาคาร
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี, ธุรกรรมตลาดการเงิน, ธุรกรรมบริหารเงิน, กำกับธุรกรรมทางการเงิน, ตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านรวมกัน อย่างน้อย 2 ปี หรือมีความรู้เกี่ยวกับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน
  • ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 23,700 บาท + ค่าประสบการณ์ + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
 • (ปิดรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)

 • การรับสมัคร
 • รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
 • ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
 • ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!