ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 28,500 บาท  ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 28,500 บาท  ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร


 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลงทุน/เจ้าหน้าที่ลงทุนอาวุโส
 • ฝ่ายบริหารเงินสำรอง
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน วิศวกรรมทางการเงิน วิทยาการข้อมูล คณิตศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญา หรือ
  • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ รัฐศาสตร์ ปรัชญา วิทยาการข้อมูล โดยมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศระดับสูงมาก หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารกองทุน 1-2 ปี จึงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ระดับปริญญาโท มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 850 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 7.5/TOEFL 614 (Paper-based), 258 (CBT), 104 (IBT)
  • ระดับปริญญาตรี มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 900 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 7.5 /TOEFL 630 (Paper based), 267 (CBT),109 (IBT)
  • หากมีประสบการณ์ด้านการลงทุนจากสถาบันการเงิน หรือประสบการณ์การทำงานที่มีประโยชน์ต่อการบริหารกองทุน หรือมี CFA (Chartered Financial Analyst) หรือ FRM (Financial Risk Manager) รวมทั้งมีพื้นฐานด้านแบบจำลองทางเศรษฐมิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ หรือการบริหารความเสี่ยง จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาตรี 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม (สูงสุดไม่เกิน 20%)
 • (ปิดรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)

 • ตำแหน่ง นักบัญชี ทีมบัญชีบริหาร
 • ฝ่ายการเงินและการบัญชี
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบัญชี, การเงิน, การธนาคาร
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี, ธุรกรรมตลาดการเงิน, ธุรกรรมบริหารเงิน, กำกับธุรกรรมทางการเงิน, ตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านรวมกัน อย่างน้อย 2 ปี หรือมีความรู้เกี่ยวกับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน
  • ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 23,700 บาท + ค่าประสบการณ์ + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
 • (ปิดรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)

 • การรับสมัคร
 • รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
 • ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
 • ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!