องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด

รายละเอียดการรับสมัคร

 • อบจ. เชียงราย 1 อัตรา
  พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านกฎหมาย) 1 อัตรา
  ตั้งแต่ 21 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2564

 • อบจ.อุตรดิตถ์ 6 อัตรา
  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานบริการสถานที่ จำนวน 2 อัตรา
  ตั้งแต่ 19 – 30 กรกฎาคม 2564

 • อบจ.นครสวรรค์ 1 อัตรา
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา
  ตั้งแต่ 3 – 11 สิงหาคม 2564

 • อบจ.อุทัยธานี 25 อัตรา
  คนงาน 9 อัตรา
  คนสวน 16 อัตรา
  ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564

 • อบจ.กาญจนบุรี 2 อัตรา
  ผู้ช่วยครู 2 อัตรา
  ตั้งแต่ 13 – 29 กรกฎาคม 2564

 • อบจ.ปทุมธานี 44 อัตรา
  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 9 อัตรา
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1 อัตรา
  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 3 อัตรา
  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณะสุข 4 อัตรา
  ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
  ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา
  ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 2 อัตรา
  ผู้ช่วยนายช่างกล 2 อัตรา
  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 5 อัตรา
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 4 อัตรา
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 6 อัตรา
  ตั้งแต่ 19 – 30 กรกฎาคม 2564


 • อบจ.สระบุรี 5 อัตรา
  ครูช่วยสอน 5 อัตรา
  ตั้งแต่ 2 – 10 สิงหาคม 2564

 • อบจ.นครนายก 14 อัตรา
  ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 2 อัตรา
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2  อัตรา
  ผู้ช่วยพนักงานการบัญชี 1 อัตรา
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา
  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก 4 อัตรา
  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง 2 อัตรา
  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา 1 อัตรา
  ตั้งแต่ 15 – 27  กรกฎาคม 2564

 • อบจ.มุกดาหาร 2 อัตรา
  ครูสาระวิชาภาษาไทย 1 อัตรา
  ครูสาระวิชาภาษาอังกฤษ  1 อัตรา
  ตั้งแต่ 2 – 10 สิงหาคม 2564

 • อบจ.สตูล 8 อัตรา
  ผู้ช่วยนายช่างโยธา1 อัตรา
  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก 2 อัตรา
  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง 3 อัตรา
  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา 1 อัตรา
  ตั้งแต่ 3 – 13 สิงหาคม 2564

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ   วันเวลาการเปิดรับสมัคร และ จังหวัดที่เปิดรับสมัคร ต่อ 
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!