กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 27 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 27 กรกฎาคม 2564

 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท
 • เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และใช้อินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • และการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท อาคาร 5 ชั้น ๓ เลขที่ ๔ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
 • เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๑ ๕๐๔๑ และ ๐ ๒๕๕๑ ๕๐๔๗
 • ตั้งแต่ วันที่ 19 กรกฎาคม – 27  กรกฎาคม 2564
 • ในวันและเวลาราชการ

 • เนื่องจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร
 • เข้ารับการคัดเลือก กรอกใบสมัครพร้อมแนบประวัติเข้ามาได้ที่
 • Email : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 27 กรกฎาคม 2564

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติและเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
 • เนื่องจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร
 • เข้ารับการคัดเลือก กรอกใบสมัครพร้อมแนบประวัติเข้ามาได้ที่
 • Email : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 27 กรกฎาคม 2564
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/1SNvJEayV-hJLgsrTI70qpF5JtENqyWj6/edit

 

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!