มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 45 อัตรา / บรรจุทั่วประเทศ / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ + / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 21000 / สมัคร 17 – 31 ตุลาคม 2566 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (สวัสดิการประกันสังคม)

 • จำนวน 45 อัตรา วุฒิปริญญาตรี (อัตราจ้าง 21,000 บาท) ดังนี้
 • 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
 • 2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 11 อัตรา
 • 3. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 • 4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 อัตรา
 • 5. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา
 • 6. ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จำนวน 2 อัตรา
 • 7. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • 8. ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน /สถานตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา
 • 9. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ /สถานวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • 10. ตำแหน่งนิติกร /กองกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา
 • 11. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม /กองอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
 • 12. ตำแหน่งวิศวกร /กองอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

 • วุฒิปริญญาโท อัตราจ้าง 24,500 บาท) ดังนี้
 • 13. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 • 14. ตำแหน่งนักวิจัย /สถานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
 • 15. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน /กองแผนงาน จำนวน 1 อัตรา


 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-31 ตุลาคม 2566 (สมัครทางอินเทอร์เน็ต 24 ชม.)


 • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • (สวัสดิการประกันสังคม)


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!