fbpx

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา หลายจังหวัด ทั่วประเทศ สมัครวันที่ 21 – 28 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา หลายจังหวัด ทั่วประเทศ

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค) ปฏิบัติงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มที่ 8 และ 9
 • เงินเดือน : 13800 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนภูมิภาค) ปฏิบัติงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มที่ 6 และ 8
 • เงินเดือน : 13800 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มที่ 2 3 4 6 9 14 15 และ 18
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 12 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) (ส่วนภูมิภาค) ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มที่ 15
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

 • ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

 • สมัครวันที่ 21 มิถุนายน 2564 – 28 มิถุนายน 2564
 • ทางอินเตอร์เน็ต  https://opsmoc.thaijobjob.com/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!