สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 15000 / ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 15000 / ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2565


 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
 • มีคุณสมบัติ ดังนี้
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
  • มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานร่างหนังสือราชการ ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น สนใจค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีม
  • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 • การรับสมัคร
 • ยื่นเอกสารการสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองเกษตรสารนิเทศ อาคาร 4 ชั้น 7 สป.กษ. โทร 02-281-2505
 • หมดเขตรับสมัคร วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!