ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา สมัคร ตั้งแต่ 17 – 23 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป สมัคร ตั้งแต่ 17 – 23 ตุลาคม 2565

  • ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน


  • กําหนดการรับสมัคร
  • ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th

  • กำหนดการรับสมัคร ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  www.ghbank.co.th ทั้งนี้
  • ตั้งแต่วันที่17 – 23 ตุลาคม  2565 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1851, 02-202-1265, 02-202-1076
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!