สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครบัดนี้ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2565

 • รับสมัครงานจ้างเหมาเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง ช่างภาพ จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • ตำแหน่ง พนักงานสร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

 • เงินเดือน 15,000 บาท

 • คุณสมบัติ ดังนี้
  – วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพและตัดต่อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  – มีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งและภาพวีดีโอ
  – มีความสามารถในการนำเสนอภาพถ่ายหรือวีดีโอผ่านสื่อสมัยใหม่
  – มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงโปรแกรมตัดต่อ อาทิ Adobe Premiere Pro, Edius, IMovie และโปรแกรมตกแต่งภาพ อาทิ Adobe Photoshop, Adobe Lightroom และโปรแกรมกราฟฟิก
  – ทำงานนอกเวลาราชการและเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  – มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้
  – สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

 •  สมัครด้วยตนเอง
 • ตั้งแต่วันนี้ – 11 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)
 • ทดสอบความสามารถและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
 • สมัครได้ที่ กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์
 • อาคาร 4 ชั้น 7 กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 • โทร. 02 281 5955 ต่อ 233 หรือ 02 629 9045
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ more” less=”ปิด”]

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!