องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 7 อัตรา เงินเดือน 21250 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 16 กุมภาพันธ์ 2565

 • ประกาศองค์การเภสัชกรรม
 • เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนและลูกจ้าง
 • สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม

 • ตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • นักการตลาด 5
 • จำนวน 3 อัตรา
 • สังกัด แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล
 • กองการขายภาครัฐ  ฝ่ายการตลาดและการขาย

 • นักการตลาด 5
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด แผนกบริหารการขายภาคเอกชนกองการขาย
 • ภาคเอกชนฝ่ายการตลาดและการขาย

 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด แผนกจัดซื้อวัตถุดิบ
 • กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ
 • ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

 • ลูกจ้างประจำ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา

 • อัตราเงินเดือน
 • วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 21,250 บาท

 • วัน เวลา และสถำนที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารทาง e-mail : [email protected]
 • ตั้งแต่วันที่2 – 16 กุมภำพันธ์พ.ศ.2565 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gpo.or.th หรือ  www.facebook.com/HRGPO โทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!