สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน 15 อัตรา ปวส / ป.ตรี ขึ้นไป  เงินเดือนสูงสุด 15,000 สมัครตั้งแต่ 30 สิงหาคม – 7 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน 15 อัตรา ปวส / ป.ตรี ขึ้นไป  เงินเดือนสูงสุด 15,000 สมัครตั้งแต่ 30 สิงหาคม – 7 กันยายน 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • พนักงานจ้างปฏิบัติงานนโยบายและแผน
 • ระดับปริญญาตรี 9 อัตรา
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3 อัตรา
 • เงินเดือน 13,500 – 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สรุปความเห็น และเรียบเรียงข้อมูลได้เป็นอย่างดี
  •  มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน รวมทั้งการชี้แจงข้อมูลและให้รายละเอียด
  • มีความรู้ความสามารถในการคิดคำนวณ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS Office)

 • พนักงานจ้างปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป
 • ระดับปริญญาตรี 3 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สรุปความเห็น และเรียบเรียงข้อมูลได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน รวมทั้งการชี้แจงข้อมูลและให้รายละเอียด
  • มีความรู้ความสามารถในการคิดคำนวณ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS Office)

 • การรับสมัคร
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค เลขที่ 319 อาคารเสมารักษ์ ชั้น 3 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • สมัคร วันที่ 30 สิงหาคม – 7 กันยายน 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!