สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา / ป.ตรี ทุกสาขา ขึ้นไป / เงินเดือน 17500 / สมัคร 8 – 28 กุมภาพันธ์ 2567


 • ตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
  เงินเดือน : 17500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
  เงินเดือน : 15000 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 • การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่า ก่อนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 • การรับสมัครสอบ
 • เปิดรับสมัคร  8 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไชต์สำนักงาน ก.พ.ร. www.opdc.go.th ระหว่างวันที่ 8 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ
กดตรงนี้

ติดตามทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!