Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 12 พฤจิกายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 12 พฤจิกายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
 • จํานวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  •  สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป ทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การวัดและการประเมินผล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT) 
 • จํานวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีประสบการณ์ใน ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ด้านการพัฒนาระบบ Web Application หรือ Mobile Application และมีความเชี่ยวชาญด้าน Programing หรือด้าน Data Analysis ไม่น้อยกว่า 6 ปีขึ้นไป

 • ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรมนุษย์
 • จํานวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บริหารบุคคล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

 • การรับสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) เลขที่ 128 ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!