สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 12 พฤจิกายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
 • จํานวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  •  สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป ทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การวัดและการประเมินผล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT) 
 • จํานวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีประสบการณ์ใน ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ด้านการพัฒนาระบบ Web Application หรือ Mobile Application และมีความเชี่ยวชาญด้าน Programing หรือด้าน Data Analysis ไม่น้อยกว่า 6 ปีขึ้นไป

 • ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรมนุษย์
 • จํานวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บริหารบุคคล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

 • การรับสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) เลขที่ 128 ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!