Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศงานราชการสกลนครราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานป.โทหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการโครงการ ปริญญาตรี / ปริญญาโท ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 20,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 พฤจิกายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการโครงการ ปริญญาตรี / ปริญญาโท ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 20,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 พฤจิกายน 2564

 • ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จํานวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 – 20,000 บาท
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา
  •  มีประสบการณ์ในการทํางาน 2 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ด้านการทํางานในหน่วยงานราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  •  มีความรู้ ความสามารถในการคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office,Internet และการจัดทํา Infographic ได้ในระดับดีเยี่ยม

 • ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 • จํานวน 1 อัตรา
 • เงินดือน 13,000 – 15,000 บาท
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา (มีประสบการณ์จัดทําหนังสือราชการประสานงานติดต่อกับราชการ หรือจัดประชุม/อบรม/เสวนา จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความรู้ ความสามารถในการคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Ofice, Internetและการจัดทํา Infographic ได้ในระดับดีเยี่ยม

 • การรับสมัคร
 • ยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ http://bit.do/work_DE64 หรือ E-MAIL : [email protected]
 • แต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 พฤจิกายน 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!