สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หลายตำแหน่ง ป.ตรี และ ป.โท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1- 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หลายตำแหน่ง ป.ตรี และ ป.โท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1- 30 ตุลาคม 2563

  • ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 256 /2563
  • เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของสำนักงาน
  • ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้
  • ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา) 1  อัตรา
  • ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ด้านงานนิติการ)  1 อัตรา


 

  • วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
  • ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
  • ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ WWW.onesqa.or.th
  • หรือขอใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน)
  • เลขที่ 128 ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!