สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาโท ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท  ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 12 ตุลาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภารกิจประเมินและรับรองการศึกษาด้านอาชีวะศึกษา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโท ขึ้นไป ทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การวัดและประเมินผล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโท ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโท ขึ้นไป ทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การวัดและประเมินผล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • การสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) เลขที่ 128 ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ฯ 
 • ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 12 ตุลาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!