กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 9 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 9 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 • จำนวน 14 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางกีฎวิทยา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

 • การสมัคร
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://ddc.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 9 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!