fbpx

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบลูกจ้างเหมาบริการ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 29 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบลูกจ้างเหมาบริการ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 29 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการโครงการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • การรรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 • หรือดาวน์โหลด ที่ www.ombudsman.go.th
 • ตั้งแต่ วันที่ 29 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

  • การรรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
  • หรือดาวน์โหลด ที่ www.ombudsman.go.th
  • ตั้งแต่ วันที่ 29 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2563

[/read_more]

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!