สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งแเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา / ปริญญาตรี ทุกสาขา / ตั้งแต่บัดนี้ – 21 มกราคม 2566


  • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  • รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
  • ปริญญาตรีทุกสาขา

  • ตั้งแต่บัดนี้ – 21 มกราคม 2566
  • ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานในช่องทางอีเมล์
  • [email protected] โดยนำเอกสารฉบับจริงมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2430 6800 ต่อ 680402 (ในวันเวลาราชการ)


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!