สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่ วันที่ 1 – 22 มีนาคม 2564  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่ วันที่ 1 – 22 มีนาคม 2564 

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์ในสาขาวิชาเอกทางภาษาต่างประเทศ

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีทางการบริหารหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบริหาร

 • ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.

 • การสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://occ.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 22 มีนาคม 2564 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!