สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 19,250 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับ ปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
  • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://oae.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ more” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://oae.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 

ประกาศรับสมัคร 

 

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!