สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 16 – 22 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 16 – 22 มีนาคม 2564

  • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เงินเดือน 19,500 บาท
  • จำนวน 1 ตำแหน่ง
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

  • การรับสมัคร
  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต www.oae.go.th หรือ https://oae.thaijobjob.com
  • ตั้งแต่ วันที่ 16 – 22 มีนาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!