สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง / 9 อัตรา / เงินเดือนสูงสุด 30,000 / สมัคร บัดนี้ – 12 มกราคม 2567


  • NBT
  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบุคคลภายนอก
  • เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ “สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย” จำนวน 9 อัตรา


  • กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร
  • ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้
  • ทางเว็บไซต์  https://nbt2hd.prd.go.th/
  •  ในหัวข้อ”ข่าวสมัครงาน”และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ งานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
  • 236  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือทาง e-mail : [email protected]
  • ตั้งแต่วันที่ 2 – 12 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.30  น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  • สอบถามรายละเอียด ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2275 2053  ต่อ  6023 และ  2025


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!