กองทัพเรือ รับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นทหารเรือ ประจำปี 2567 จำนวนมาก สมัครทาง Internet ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 – 28 มกราคม 2567


  • กองทัพเรือ โดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
  • รับสมัคร “บุคคลพลเรือน” รวมทั้ง “ทหารกองประจำการ” “ทหารกองหนุน” และ “อาสาสมัครทหารพราน”
  • สังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2567
  • โดยกำหนดรับสมัครทาง Internet ระหว่าง 1 ธ.ค.66 – 28 ม.ค.67
  • ผู้สนใจสามารถศึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หลักฐานในการสมัคร
  • และรายละเอียดอื่น ๆ ได้ทางประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2567  • รายละเอียดคุณสมบัติ ∇

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!