สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 30 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2566


  • ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
  • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนในสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
  • ด้วยกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในกรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน
  • เพื่อพัฒนาพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  • การรับสมัคร
  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  • ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30  ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  •  เปิดเว็บไซต์สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ https://office.dpt.go.th/lrfund/th/home หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือเว็บไซต์กรมโยราธิการและผังเมืองhttps://www.dpt.go.th/th หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” คลิกที่ “ประกาศรับสมัครงาน”

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!