กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา  / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครบัดนี้ – 30 มิถุนายน 2566

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา  / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครบัดนี้ – 30 มิถุนายน 2566 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ประกาศกองคลัง
 • เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ฝ่ายพัสดุ
 • ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สังกัด กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • ด้วยกองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
 • สังกัดกองคลัง ดังนี้

 • งานจ้างเหมาบริการ
 • อัตราการจ้างเดือนละ 15000 .- บาท

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา (ยกเว้นวิศวกร สถาปนิก นิติกร)
 • เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน อดทน และสามารถอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 • ผู้ประสงค์จะสมัคร
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง ชั้น 3
 • อาคาร 11 ชั้น ถนนพระรามที่ 6  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร.0 2 2 9 9 4 2 5 9
 • ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566


 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ) ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ตั้งแต่วันที่ 24  เมษายน 2566 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30  น
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!