สำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดรับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565

 • รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ (TOR) 

 • สถานที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
 • สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 • ตำแหน่ง งานการตลาด จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติทั่วไป
  – มีสัญชาติไทย
  – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  – วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  – ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี โดยเฉพาะ excel word PowerPoint
  – หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หน้าที่รับผิดชอบ
  1. วางแผนการตลาด และการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติผ่านสื่อออนไลน์ และติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการ ตอบข้อซักถาม ข้อร้องเรียน ชี้แจงข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
  2. ดูแลและบริหารจัดการ การออกแบบ การสร้างสรรค์ข้อความประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ การรณรงค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างถูกวิธี ออกแบบกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมสนุกผ่านเพจเฟซบุ๊คสำนักอุทยานแห่งชาติ
  3. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยว

 • ตำแหน่ง งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติทั่วไป
  – มีสัญชาติไทย
  – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  – วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีทุกสาขา
  – ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี โดยเฉพาะ word excel
  – มีทักษะการจัดระเบียบข้อมูล/เอกสาร
  – หากมีประสบการณ์ทำงานระบบราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หน้าที่รับผิดชอบ
  1. วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน
  2. ร่างหนังสือ พิมพ์ ตรวจทาน และตรวจสอบความถูกต้อง
  3. จัดทำหนังสือเวียน
  4. ปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมเอกสารและพิมพ์รายงานการประชุม
  5. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลดานแผนงานและงบประมาณ
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • สัมภาษณ์ วันที่ 3 มีนาคม 2565
 • ประกาศผล วันที่ 4 มีนาคม 2565

 • ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่นี่
 • การยื่นใบสมัคร
 • 1. ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ สำนักอุทยานแห่งชาติ
  ชั้น 9 อาคารสืบนาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
  เวลาทำการ 08.30-16.30 น.
 • 2. e-mail : [email protected]
  หัวข้อ สมัครงาน ตำแหน่ง…………… พร้อมแนบเอกสารประกอบ
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 561 0777 ต่อ 1742 (คุณนิรามล) ในเวลาทำการ

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!