เทศบาลเมืองน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 15,000 / ตั้งแต่ 30 พ.ย. – 13 ธ.ค. 66


 • ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 


 • ประกาศเทศบาลเมืองน่าน
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • ด้วยเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
 • ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา

 • การรับสมัคร
 • วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
 • ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครฯพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
 • ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 13  ธันวาคม 2566 ในวันและ เวลาราชการ
 • ณ กองการเจ้าหน้าที่ (อาคารจามจุรี) เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองน่าน โทรศัพท์ 054 – 710234 ต่อ 143


 • รายละเอียดตำแหน่ง และ ประกาศฉบับเต็ม ∇


  ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!