เทศบาลเมืองน่าน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 23 ธันวาคม – 5 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลเมืองน่าน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 23 ธันวาคม – 5 มกราคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,400 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,400 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู(วิชาเอกสังคมศึกษา)
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา

 • การสมัคร
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 • ตั้งแต่ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 5 มกราคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!