สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ 133 อัตรา / สมัคร 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567  • ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่รับสมัคร
  • ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ จำนวน 133 อัตรา
  • อัตราค่าจ้างเดือนละ 8690.- บาท

  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

  • การรับสมัคร
  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบและคัดเลือก สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น.
  • ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://webportal.bangkok.go.th/citylaw หัวข้อ “รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว”
  • หรือ https://office2.bangkok.go.th/ppit/citylawCareers  • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!